LOGINCZYTAJ CH&K

ON-LINE

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Nawiew wyporowy i jego współpraca z systemem free-cooling w serwerowniach

Serwerownie oraz pomieszczenia IT są jednym z najbardziej przewidywalnych środowisk pracy urządzeń k...

Inteligentna klimatyzacja w serwerowni

Klimatyzacja odgrywa w centrach komputerowych coraz ważniejszą rolę, co jest konsekwencją m.in. ro...

Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Najczęściej występującymi ?zanieczyszczeniami? w pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi są d...

Nowe szafy klimatyzacji precyzyjnej serii C. Zaprojektowane do aplikacji wymagających precyzyjnej regulacji parametrów

Serwerownie stanowią pomieszczenia z grupy ?High Technology?. W takich pomieszczeniach w sposób ciąg...

Iinfrastruktura Smart Solutions optymalizująca efektywność i wielkość centrów danych

Emerson Network Power, firma grupy Emerson, (NYSE:EMPR) oraz globalny lider w dziedzinie zapewnian...

  • Nawiew wyporowy i jego współpraca z systemem free-cooling w serwerowniach

  • Inteligentna klimatyzacja w serwerowni

  • Szafy klimatyzacji precyzyjnej

  • Nowe szafy klimatyzacji precyzyjnej serii C. Zaprojektowane do aplikacji wymagających precyzyjnej regulacji parametrów

  • Iinfrastruktura Smart Solutions optymalizująca efektywność i wielkość centrów danych

Artykuły

Previous następna
  • 1
  • 2
Klimatyzacja pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi. Cz. 2

Do kategorii pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi zalicza się pomieszczenia, w których zlokalizowane są urządzenia komputerowe, centrale telefoniczne, serwerownie, systemy informatyczne, urządzenia badawczo-pomiarowe, stacje obsługi danych oraz stanowiska pracy z monitorami komputerowymi. Specyfika tych pomieszczeń, wynika z jednej strony z zakresu wymaganych parametrów powietrza warunkujących poprawne działanie urządzeń elektronicznych, a z drugiej strony z charakteru obciążeń dla klimatyzacji. Wymagana jest przy tym duża niezawodność działania urządzeń elektronicznych, co jest możliwe przy zachowaniu wymaganych parametrów mikroklimatu i pośrednio niezawodności działania urządzeń klimatyzacyjnych. Implikuje to określone rozwiązania w zakresie systemów rozdziału powietrza w pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi, struktury central obróbki powietrza oraz systemu sterowania i automatycznej regulacji.

Read more
Klimatyzacja pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi. Cz. 1

 

Do kategorii pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi zalicza się pomieszczenia, w których zlokalizowane są urządzenia komputerowe, centrale telefoniczne, serwerownie, systemy informatyczne, urządzenia badawczo-pomiarowe, stacje obsługi danych oraz stanowiska pracy z monitorami komputerowymi. Specyfika tych pomieszczeń, wynika z jednej strony z zakresu wymaganych parametrów powietrza warunkujących poprawne działanie urządzeń elektronicznych, a z drugiej strony z charakteru obciążeń dla klimatyzacji. Wymagana jest przy tym duża niezawodność działania urządzeń elektronicznych, co jest możliwe przy zachowaniu wymaganych parametrów mikroklimatu i pośrednio niezawodności działania urządzeń klimatyzacyjnych. Implikuje to określone rozwiązania w zakresie systemów rozdziału powietrza w pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi, struktury central obróbki powietrza oraz systemu sterowania i automatycznej regulacji.

 

Read more
Klimatyzacja precyzyjna w centrach elektronicznego przetwarzania danych. Energooszczędne projektowanie i dobór systemów

Centra elektronicznego przetwarzania danych takie jak: serwerownie, centrale telefoniczne czy pracownie komputerowe są specyficznymi pomieszczeniami, które charakteryzują się dużymi zyskami ciepła technologicznego. Często w bilansie ciepła należy uwzględnić także: oświetlenie, słońce, ludzi i wymianę ciepła przez przenikanie. Obecnie gęstość strumienia ciepła oddawanego przez elektroniczne elementy i urządzenia znajdujące się w centralach telefonicznych wynosi kilkaset watów na metr kwadratowy, a niekiedy, w serwerowniach, osiąga wartość nawet ponad 1000 W/m2.

Read more
System free-cooling i szafy ze zmiennym przepływem wody lodowej w serwerowniach – cz. 2

W poprzednim artykule w numerze 3/2008 Ch&K przedstawiona została zasada działania szafy klimatyzacji precyzyjnej z nawiewem wyporowym oraz ze zmiennym przepływem wody lodowej. W tej części artykułu przybliżone zostały zagadnienia związane z zasilaniem takiej instalacji ? co okazuje się nie być wcale łatwe.

Read more
Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 2)

Wprowadzanie bardziej wydajnych serwerów 1U oraz serwerów typu blade spowodowało całkowitą zmianę podejścia do klimatyzacji pomieszczeń komputerowych. Dopiero w roku 2001 w stanach Zjednoczonych zauważono, że zasady projektowania infrastruktury chłodzenia instalacji newralgicznych, takich jak ośrodki przetwarzania danych i serwerownie, nie zmieniły się od roku 1965.
Od tego czasu powstało kilka organizacji zajmujących się problemami chłodzenia w Data Center, głównym jest tzw. ASHRAE TC9.9 Committee, która wydała szereg publikacji o nazwie Ashrae Datacjom Series.

Read more
Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 1)

Wprowadzenie bardziej wydajnych serwerów 1U oraz serwerów typu blade spowodowało całkowitą zmianę podejścia do klimatyzacji pomieszczeń komputerowych. Dopiero w roku 2001 w Stanach Zjednoczonych zauważono, że zasady projektowania infrastruktury chłodzenia instalacji newralgicznych, takich jak ośrodki przetwarzania danych i serwerownie, nie zmieniły się od roku 1965. Od tego czasu powstało kilka organizacji zajmujących się problemami chłodzenia w Data Center, głównym jest tzw. ASHRAE TC9.9 Committee, która wydała szereg publikacji o nazwie Ashrae Datacom Series.

Read more
Nowe szafy klimatyzacji precyzyjnej serii C. Zaprojektowane do aplikacji wymagających precyzyjnej regulacji parametrów

Serwerownie stanowią pomieszczenia z grupy ?High Technology?. W takich pomieszczeniach w sposób ciągły muszą być utrzymane i kontrolowane szczególne i rygorystyczne parametry powietrza.

Read more
Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Najczęściej występującymi ?zanieczyszczeniami? w pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi są duże jawne zyski ciepła, które powodują, że przemiana powietrza w takim pomieszczeniu przebiega zgodnie z prawie pionowym współczynnikiem kierunkowym. Zmianie temperatury, zgodnie z takim kierunkiem przemiany, często towarzyszy zmiana wilgotności względnej, dlatego też pomieszczenia tego typu wymagają dotrzymania obydwu parametrów. Emitowane przez urządzenia wewnętrzne zyski ciepła są na tyle znaczne, iż w połączeniu z dużą izolacyjnością przegród budowlanych, powietrze w pomieszczeniu, nawet w okresie zimowym, wymaga schłodzenia. W celu utrzymania wymaganej temperatury i wilgotności względnej niezbędny jest proces uzdatniania powietrza, który najczęściej jest realizowany za pomocą szaf klimatyzacji precyzyjnej. Urządzenia te umożliwiają z dużą dokładnością utrzymywanie zadanej temperatury i wilgotności względnej powietrza.

Read more
Ekonomiczne aspekty stosowania free-coolingu

Dobór agregatów z systemem free-cooling?u nie jest łatwy jeśli nie zna się zasad działania takiego systemu oraz zasadności jego stosowania. Dodatkowo zastanawiają różne metody realizowania free-coolingu przez poszczególnych producentów, a w szczególności sposób w jaki podawana jest ilość chłodu uzyskiwana przez urządzenia w zmiennych warunkach temperatury zewnętrznej. Niniejszy artykuł będzie próbą zebrania i opisania tytułowego systemu oraz odpowiedzią na najczęściej zadawane pytania.

Read more
Zielone Centra Danych. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań zasilania i chłodzenia centrów danych

Ograniczenie zużycia energii jest obecnie dla wielu firm priorytetem, nie tylko ze względu na wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, ale przede wszystkim z powodu konieczności redukcji kosztów. Duży ? jednak przez wiele firm nadal niedostrzegany ? potencjał oszczędności tkwi w systemach zasilania i chłodzenia centrów danych, które mogą pochłaniać nawet połowę energii całej infrastruktury IT przedsiębiorstwa.

Read more
Inteligentna klimatyzacja w serwerowni

Klimatyzacja odgrywa w centrach komputerowych coraz ważniejszą rolę, co jest konsekwencją m.in. rosnącego wykorzystania serwerów wysokiej mocy.
Tradycyjna wentylacja szaf serwerowych często już nie wystarcza, aby zagwarantować niezawodność przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników, firma Rittal wzbogaciła swoją ofertę o inteligentne rozwiązania klimatyzacyjne. Wyróżnia je przede wszystkim modułowa konstrukcja, możliwość skalowania oraz ekonomiczność.

Read more
Klimatyzacja serwerowni z wykorzystaniem free-coolingu

W artykule przedstawiono analizę wykorzystania zimnego powietrza zewnętrznego do obniżania temperatury chłodziwa (wodnego roztworu glikolu).
W publikacji poddano analizie możliwości wykorzystania free-coolingu podczas całego roku. Specjalnie w tym celu wybrano obiekt ? serwerownię dużego banku, w którym występuje zapotrzebowanie na chłód niezależnie od warunków zewnętrznych.
Dodatkowo zaproponowano odpowiednią rozbudowę instalacji chłodniczej.

Read more